HOME > Resources > 国˪ߧߧ権

Title

PCTê翻訳춪ʪ

Author

Post Date

2011-02-25

Read

3834

Attach File

-
PCTê翻訳춪ʪ
-録314322号録効-
(2007.7.26.ͱ20052670̽)
(2005.9.9.ͱ20042826̽)

1.概
発٥2000.5.29.国ê򪷪(権1999.5.31.)Ҵ11.15.国庁翻訳2001.10.29.録쪿ӮѦӪĪ広ͱ۰関ΪǪ몬ͱ発٥2000.11.15.󪷪翻訳쪿発٥춪ʪ213条当Ȫ릪ʪɪ挙録効ϴ

2.ª̽
٣称ӮѦӪĪ広ͱ۰ȪPCT国Ӫ国国内ӫͭت経ͱ発٥ϡ翻訳ϴ囲ᬪ説٥˪ơӮѦ号˪ΪĪϰȪʪêƪ۰2ު経発٥٥߾ϴ囲䡢ᬪ説٥˪ϡӮѦ号ުϡ発ӮѦت塯ϰĪΪƪȪΪ誦ʡت号ϰȡ発ت塯ϰ춪ʪϰǪꡢ発٥Ϫ٥内黪翻訳内

Prev

٥

Next

Ѧު쪿ϴ断